Để tham gia kỳ thi do nhà trường tổ chức, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:


Chúc bạn làm bài thi thật tốt nhé!