Tài khoản Trưởng bộ môn sẽ có quyền nhân bản cây kiến thức cho trường của mình để sử dụng và đưa câu hỏi lên hệ thống. Các Thầy/cô vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1:
Thầy/cô truy cập tại Đây bằng tài khoản trưởng bộ môn được nhà trường cung cấp.
Bước 2:
Thầy/cô chọn mục ''Ngân hàng câu hỏi'' và chọn vào phần ''Danh sách giáo trình''.


Tại màn này Thầy/cô có thể chọn vào "Nhân bản" để tiến hành nhân bản cây kiến thức cho trường mình sử dụng.


Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn Thêm và chỉnh sửa danh sách giáo trình tại Đây.