Ngoài các tính năng giống như các giáo viên bộ môn khác thì tài khoản của giáo viên chủ nhiệm còn có thêm tính năng đổi mật khẩu cho học sinh trong lớp của mình.

Giáo viên vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:Chúc Thầy/Cô thành công!