Để chấm điểm cho bài thi của học sinh trong lớp mình giảng dạy, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!