Bạn có thể xóa được các bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh. Vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:


Chúc Thầy/Cô thành công!


Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề tại ĐÂY.