Để xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao, em truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình.
Sau đó, click vào phần "Học trên lớp" trong mục "Kết quả học tập" để xem chi tiết phần trăm đúng của các bài kiểm tra nhé.Cảm ơn bạn đã quan tâm đến onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!