Tài khoản Quản trị viên của Nhà trường mới có thể xem báo cáo thống kê kỳ thi. Để thực hiện Thầy/cô vui lòng theo dõi hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị tại school.onluyen.vn.

Bước 2: Tại mục "Báo cáo" chọn "Kiểm tra đánh giá".

Bước 3: Thầy/cô có thể lựa chọn xem báo cáo theo các phần như: Phổ điểm kỳ thi, báo cáo theo môn và báo cáo theo lớp.

1. Phổ điểm kỳ thi.

Thầy/cô cần lựa chọn Khối lớp và tên kỳ thi để xem báo cáo:

Sau khi lựa chọn khối lớp và tên kỳ thi muốn xem, Thầy/cô sẽ có giao diện báo cáo hiển thị như sau:

Tại đây Thầy/cô có thể  quan sát thấy phổ điểm bài thi được phân theo môn với các màu sắc phân loại thành giỏi, khá, trung bình, yếu và không đạt.

Các bài thi sẽ hiển thị ra phổ điểm chi tiết khi Thầy/cô chọn vào mục "Tác vụ".

Phần "Xuất file" hỗ trợ Thầy/cô xuất file điểm của các môn thi trong kỳ thi ra file excel.

2. Báo cáo theo môn.

Thầy/cô lựa chọn khối lớp, môn học và bài thi muốn xem báo cáo. Báo cáo sẽ hiển thị ra theo dạng sơ đồ chia thành các màu theo tỉ lệ đúng sai và bỏ qua như ảnh sau: 

3. Báo cáo theo lớp.

Khi Thầy/cô chọn xem báo cáo theo lớp sẽ hiển thị màn báo cáo theo từng lớp mà thầy cô lựa chọn như ảnh dưới đây:

Tại màn này sẽ hiển thị điểm số theo từng học sinh ở từng môn thi Thầy/cô có thể theo dõi chi tiết tại đây.

Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn xem báo cáo thống kê bài tập tại Đây.

Xem thêm hướng dẫn xem báo cáo tự luyện tại Đây.

Trong quá trình sử dụng khi cần được hỗ trợ hãy liên hệ với Onluyen.vn theo số hotline 0969602660 để được hỗ trợ kịp thời nhất. Cảm ơn Thầy/cô.