Để tạo kì thi cho Trường, quản trị viên vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:Chúc Thầy/Cô thành công!