Quản trị viên của Trường sẽ có quyền chức năng để tạo lớp niên khóa.


Bạn vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:Chúc Bạn thành công!


Tham khảo thêm Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp tại Đây.