Để thêm học sinh vào lớp, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Đăng nhập tại http://school.onluyen.vn/


Trường hợp 1: Học sinh đã có sẵn tài khoản.

 


Trường hợp 2: Học sinh chưa có sẵn tài khoản.Chúc Bạn thành công!


Tham khảo hướng dẫn tạo lớp niên khóa tại Đây.