Để thực hiện gán lớp cho Giáo viên bộ môn, Quản trị viên của Nhà trường có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị tại school.onluyen.vn.

Bước 2: Tại phần "Quản lý lớp" chọn mục "Theo lớp".

Tại đây Thầy/cô di chuyển tới lớp học muốn gán cho giáo viên. Chọn vào biểu tượng được khoanh đỏ như ảnh để chỉnh sửa thông tin lớp học.Bước 3: Sau khi chọn vào Tùy chỉnh, tại màn này Thầy/cô chọn"Thêm lớp bộ môn"để  gán thêm lớp học cho giáo viên.

Bước 4: Thầy/cô lựa chọn môn học và giáo viên giảng dạy cho môn học  đó. Sau khi đã lựa chọn xong Thầy/cô chọn "Tạo lớp môn học" là đã thực hiện thành công gán lớp giảng dạy cho giáo viên bộ môn.

Chúc Thầy/cô thành công!