Hướng dẫn xuất danh sách tài khoản Giáo viên.

Để xuất tài khoản Giáo viên của Trường, Thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập bằng tài khoản Admin trường đã được cấp tại Đây.

Bước 2: Tại phần "Quản lý trường" chọn mục "Giáo viên".

Bước 3: Di chuyển về phía bên phải màn hình chọn "Xuất danh sách tài khoản".

Tại đây Thầy/cô chọn vào mục "Xuất danh sách giáo viên" để xuất file danh sách giáo viên của trường.

File tải về sẽ có định dạng như sau: 

Hướng dẫn xuất Danh sách tài khoản học sinh:

Để xuất danh sách tài khoản học sinh Thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Truy cập bằng tài khoản Admin trường đã được cấp tại Đây.

Bước 2: Tại phần "Quản lý trường" chọn mục "Học sinh".

Bước 3: Di chuyển về phía góc phải màn hình chọn vào mục "Xuất dữ liệu ra file excel".

File tải về sẽ có định dạng như sau:

Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn thêm tài khoản giáo viên tại Đây.