Giáo viên bộ môn có thể xem các báo cáo chi tiết các bài tập đã giao cho học sinh.


Video hướng dẫn xem thống kê kết quả học tập của học sinh: Chúc Bạn thành công!


Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề mới tại ĐÂY.