Sau khi đưa câu hỏi lên hệ thống, giáo viên cần cập nhật trạng thái của câu hỏi để có thể sử dụng câu hỏi đó khi cấu hình một bộ đề giao cho học sinh.

 

Để cập nhật trạng thái câu hỏi, giáo viên đăng nhập tại school.onluyen.vn và làm theo hướng dẫn sau đây:
Bước 1: Bấm chọn "Ngân hàng câu hỏi" trong mục "Ngân hàng câu hỏi".

Bước 2: Tìm kiếm câu hỏi mình vừa đưa lên bằng cách: bấm chọn ô "Chọn môn", "Chọn giáo trình", "Chọn mục tiêu kiến thức" phù hợp với nội dung câu hỏi mình vừa đưa lên hệ thống ngân hàng câu hỏi, sau đó bấm chọn "Tìm kiếm"

 

Hệ thống sẽ hiện ra những câu hỏi mà các giáo viên trong cùng tổ bộ môn đưa lên.
Bước 3: Duyệt câu hỏi

Chọn vào biểu tượng đôi mắt để hiển thị câu hỏi. Khi đó, câu hỏi giáo viên đưa lên sẽ được hiển thị trên hệ thống ngân hàng trong app.onluyen.vn.

 


Sau khi hiển thị câu hỏi, giáo viên có thể lựa chọn chia sẻ câu hỏi đó cho các giáo viên trong cùng tổ bộ môn của trường mình hoặc chỉ để hiển thị trên tài khoản của chính mình.


     + Nếu giáo viên để câu hỏi chỉ hiển thị trên tài khoản của mình mình thì giáo viên chọn vào biểu tượng chia sẻ sao cho biểu tượng được hiển thị màu đỏ.


       + Nếu chia sẻ cho các giáo viên trong cùng tổ bộ môn trong trường giáo viên chọn vào biểu tượng chia sẻ sao cho biểu tượng được hiển thị màu xanh


Chú ý: Để sử dụng câu hỏi mình đưa lên trong quá trình soạn đề giáo viên cần chọn đúng mã giáo trình của trường mình.
Sau khi thực hiện các bước để hiển thị câu hỏi lên hệ thống ngân hàng, giáo viên quay trở lại app.onluyen.vn để soạn đề theo các bước đã được trình bày trước đó.

 

Chúc Bạn thành công!