Giao bài tập ở phần Quản lý bộ đề.

Giáo viên vui lòng thao tác theo video hướng dẫn sau: Chúc Bạn thành công!
Xem thêm Báo cáo kết quả học tập của Học sinh tại ĐÂY.