Giáo viên có thể tạo một bộ đề mới theo video hướng dẫn sau: Chú ý:  

 

  • Trong quá trình soạn  đề khi đã chọn " Cấu hình" mà vẫn muốn thêm câu hỏi, Giáo viên bấm chọn "Tạo đề" để quay lại bước "+Thêm" câu hỏi. Hệ thống sẽ tự động lưu những câu hỏi đã chọn trước đó.
  • Trên hệ thống onluyen.vn mặc định 1 điểm/ 1 câu hỏi. Giáo viên có quyền thay đổi số điểm từng câu bằng cách ấn vào ô có chứa số 1 bên góc phải từng câu hỏi, sau đó thay đổi thành số điểm mong muốn.
  • Khi cấu hình câu hỏi, Giáo viên được chọn 1 trong 2 dạng bài:

      -Dạng Bài tự luyện: Học sinh làm bài trong toàn bộ thời gian giáo viên giao bài. 

 

      -Dạng Bài kiểm tra: Học sinh chỉ được làm bài trong thời gian giáo viên giới hạn của đề (Ví dụ Giáo viên chọn thời gian "Bài kiểm tra" là 15 phút, học sinh chỉ được hoàn thành bài trong vòng 15 phút kể từ khi ấn vào "Bắt đầu làm bài" )

 

Xem thêm hướng dẫn giao Bài tập cho Học sinh tại ĐÂY.

 

Chúc Bạn thành công!