Quản lý kỳ thi

Hướng dẫn quản trị viên tạo kỳ thi IELTS

Để tạo kỳ thi IELTS cho học sinh trong trường, Thầy/cô thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

Thầy/cô truy cập tại trang school.onluyen.vn nhập tài khoản và mật khẩu được cấp, chọn "Đăng nhập"

Bước 2: Tại thanh menu Thầy/cô chọn "Kỳ thi IELTS" Chọn "Thêm bài thi"

Bước 3: Cấu hình bài thi

Thầy/cô điền đầy đủ thông tin của bài thi bài gồm

+ Tên bài thi

+ Chọn thời gian mở bài và thời gian đóng bài

+ Chọn giáo viên chấm bài (giáo viên cần chấm với kỹ năng Writing và Speaking)

+ Chọn "Nội dung thi" đã được cấu hình sẵn trên hệ thống

+ Chọn các lớp tham gia kỳ thi

+ Chọn luật hiện kết quả (Thầy/cô có thể cho học sinh xem hoặc ko xem kết quá sau khi thi)

 Thầy/cô có thể cho học sinh xem hoặc ko xem kết quá sau khi thi

Sau khi hoàn thành Thầy/cô chọn "Lưu" để lưu lại thông tin vừa cấu hình

Bước 4: Hiển thị kỳ thi

Sau khi hoàn thiện các bước cấu hình bài thi, Thầy/cô chuyển bài thi sang trang thái đang hoạt động để học sinh có thể nhìn thấy bài thi và tham gia làm bài

Chúc Thầy/cô thành công!