Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên phân quyền môn học đặc thù 2 giáo viên trở lên

Quản trị viên nhà trường có thể phân quyền môn học đặc thù 2 giáo viên trở lên của hệ thống phân công chuyên môn. Thầy/cô vui lòng theo dõi theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website school.onluyen.vn bằng tài khoản quản trị.

Bước 2: Tại menu "Quản lý lớp" chọn "Theo lớp".

Bước 3: Chọn lớp cần phân quyền môn học đặc thù 2 giáo viên trở lên 

- Sau khi chọn lớp cần phân quyền môn học đặc thù, chọn biểu tượng '' Xem chi tiết''

- Trong mục danh sách bộ môn, chọn biểu tượng dấu cộng để '' Thêm lớp bộ môn'' 

- Tại đây, Thầy/Cô điền thông tin của lớp bộ môn: Môn học, phân môn và giáo viên giảng dạy

Lưu ý: Thầy/Cô có thể nhập tùy ý trên hệ thống dựa theo phân môn mà môn học Thầy/Cô giảng dạy và một môn học có thể gán nhiều giáo viên của các phân môn 

 

Chúc thầy/cô thành công!