Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên cấp lại mật khẩu cho học sinh

Để cấp lại mật khẩu cho học sinh, Quản trị viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị viên tại trang school.onluyen.vn

Bước 2: Chọn "Quản lý trường học" chọn "Quản lý học sinh"

Bước 3: Tìm kiếm học sinh cần đặt lại mật khẩu

Thầy/cô tìm kiếm học sinh theo tên hoặc tài khoản đăng nhập sau đó chọn "Tìm kiếm"

Bước 4: Chọn "biểu tượng cái khóa" để đặt lại mật khẩu

Bước 5: Đặt lại mật khẩu

Thầy/cô nhập mật khẩu mới cho học sinh, nhập lại mật khẩu để xác nhận và chọn "Cập nhật mật khẩu"

Chúc Thầy/cô thành công!