Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị thay đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp học

Để thay đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp học, Quản trị viên nhà trường đăng nhập tại trang school.onluyen.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Trong phần "Quản lý trường học" chọn "Quản lý lớp" chọn "Theo lớp"

Bước 2: Chọn "Xem chi tiết" lớp muốn thay đổi giáo viên chủ nhiệm

Bước 3: Chọn "Tác vụ" tại mục giáo viên chủ nhiệm

Bước 4: Tìm kiếm giáo viên chủ nhiệm thay thế

Bước 5: Chọn "Cập nhật" để lưu thay đổi giáo viên chủ nhiệm

Chúc Thầy/cô thành công!