Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Quản trị viên tạo tài khoản cho Ban giám hiệu (Hiệu trưởng, hiệu phó)

Quản trị viên nhà trường có thể thêm quyền cho Ban giám hiệu nhằm phục vụ hoạt động của hệ thống phân công chuyên môn. Thầy/cô vui lòng theo dõi theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website school.onluyen.vn bằng tài khoản quản trị.

Bước 2: Tại menu "Quản lý trường học" chọn "Quản lý giáo viên".

Bước 3: Chọn tới giáo viên cần gán quyền ban giám hiệu và kích chọn "Chức năng" chọn "Chi tiết thông tin tài khoản". 

Bước 4: Tại màn chi tiết giáo viên này thầy/cô chọn biểu tượng dấu (+) để thêm quyền. Thầy/cô chọn quyền tương ứng cho tài khoản rồi "xác nhận" để xác nhận thêm quyền.

Chúc Thầy/cô thành công!