Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Ban giám hiệu phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn

Để phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào website: haiphong.edu.vn

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn "QUẢN LÝ GIÁO DỤC", chọn "QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN"

QLCM_1

- Tại mục "Dành cho các cấp quản lý", Thầy/Cô chọn "Quản lý cấp trường duyệt các kế hoạch"

QLCM_2

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống và chọn "Đăng nhập"

QLCM_3

Bước 2: Xem Kế hoạch giáo dục:

- Thầy/Cô chọn chức năng "Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn (Duyệt kế hoạch)"

QLCM_4

- Thầy/Cô sử dụng tính năng "Lọc" để lọc các Kế hoạch giáo dục đang ở trạng thái chờ duyệt

qlcm_5

* Xem khung Phân phối chương trình:

- Thầy/Cô chọn biểu tượng chữ "i" để xem khung phân phối chương trình:

QLCM_6

- Thầy/Cô chọn tính năng "Xem/Sửa"

Screenshot_40

- Thầy/Cô xem khung phân phối chương trình

QLCM_7

* Xem tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm: 

- Thầy/Cô chọn tính năng "Xem tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm"

QLCM_8

- Thầy/Cô xem tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm:

* Tải về tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm:

- Thầy/Cô chọn biểu tượng mũi tên trỏ xuống để tải về tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm:

QLCM_9

* Xem lịch sử duyệt:

- Để xem lại lịch sử duyệt, Thầy/Cô chọn biểu tượng xem lịch sử duyệt:

QLCM_12

- Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các trạng thái của Kế hoạch giáo dục:

Bước 3: Phê duyệt Kế hoạch giáo dục:

- Thầy/Cô chọn tính năng "Phê duyệt kế hoạch giáo dục"

QLCM_14

Khi phê duyệt, hệ thống yêu cầu đăng nhập và ký số trên ứng dụng VNPT SmartCA

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cho phép Thầy/Cô xem tệp Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn

Tại đây:

+ Thầy/Cô chọn lý do phê duyệt hoặc không phê duyệt Kế hoạch giáo dục tại ô "Lựa chọn lý do"

+ Thầy/Cô nhập lý do phê duyệt hoặc không phê duyệt vào ô "Giải thích lý do"

+ Trường hợp kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn nộp muộn, Thầy/Cô tick chọn "Kế hoạch giáo dục nộp muộn"

Sau khi lựa chọn lý do, Thầy/Cô chọn "Phê duyệt" để phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn

QLCM_18

- Hệ thống sẽ yêu cầu Thầy/Cô mở ứng dụng VNPT SmartCA trên điện thoại để ký duyệt Kế hoạch giáo dục

- Trên điện thoại, Thầy/Cô sẽ nhận được thông báo từ hệ thống VNPT SmartCA.

- Thầy/Cô click chọn vào thông báo

QLCM_19Sau đó, đăng nhập vào ứng dụng VNPT SmartCA

QLCM_20

- Thầy/Cô chọn "Ký số" để ký phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn

QLCM_21

- Thầy/Cô chọn "Đóng" để hoàn tất ký duyệt trên VNPT SmartCA

QLCM_22

- Sau khi hoàn tất, Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn sẽ được chuyển sang trạng thái "Đã duyệt"

QLCM_23

Chúc Thầy/Cô thành công!