Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Trưởng bộ môn Nộp kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Để nộp KHGD của tổ chuyên môn,Thầy/cô thao tác theo các bước trong video sau:

 

Bước 1: Đăng nhập 

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website haiphong.edu.vn.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn "Quản lý giáo dục" , chọn "Quản lý chuyên môn".

QLCM_1
- Tại mục "Dành cho Giáo viên’’ Thầy/ Cô chọn ‘’ 1 Giáo viên nộp và xem các kế hoạch’’.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Nộp Kế hoạch giáo dục:

- Tại chức năng trưởng bộ môn Thầy/ Cô chọn ‘’ Nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

-Thầy/cô chọn "Thêm kế hoạch"

Thầy/cô nhập thông tin kế hoạch bài dạy, chọn "Lưu" để cập nhật kế hoạch.

-Thầy/cô chọn "Chọn tệp kế hoạch giáo dục". Chọn "tải lên".

-Thầy/cô  thêm khung phân phối chương trình.Chọn " Lưu".

-Thầy/cô có thể thêm "chương trình dạy", chỉnh sửa hoặc xóa bằng cách tích vào các biểu tượng.Chọn " Lưu" 

Lưu ý: Trong quá trình giảng dạy nếu PPCT bất đắc dĩ phải thay đổi.Thầy/cô bắt buộc phải giữ nguyên PPCT đã giảng dạy, chỉ có thể thay đổi PPCT chưa giảng dạy.

Thầy/cô chọn KHGD muốn nộp, chọn " Yêu cầu duyệt".

Sau khi yêu cầu duyệt, hệ thống yêu cầu ký số, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản chữ ký số để tiến hành xem và yêu cầu duyệt KHBD.

-Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập của ứng dụng VNPT SmartCA.Thầy/cô đăng nhập tài khoản được cấp

- Thầy/cô chọn " Gửi".

- Hệ thống hiển thị thông báo " Bạn cần mở app VNPT-SMARTCA trên điện thoại và xác thực file ký trong vòng 1 phút.

-Sau đó thầy/cô sử dụng điện thoại,truy cập vào ứng dụng VNPT-SMARTCA để xác thực.

Sau khi ký hệ thống sẽ thông báo chuyển trạng thái thành công.

Chúc Thầy/cô thành công!