Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Trưởng bộ môn duyệt Kế hoạch bài dạy của giáo viên bộ môn

Để phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước trong video sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website haiphong.edu.vn.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn "Quản lý giáo dục" , chọn "Quản lý chuyên môn".

QLCM_1
- Tại mục "Dành cho Giáo viên" Thầy/ Cô chọn "1 Giáo viên nộp và xem các kế hoạch".

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.


Bước 2: Xem Kế hoạch giáo dục:

- Tại chức năng trưởng bộ môn Thầy/ Cô chọn "Duyệt Kế hoạch bài dạy ( Giáo án)".


- Thầy/Cô lựa chọn tên giáo viên, trạng thái "Chờ duyệt" để duyệt KHBD.

- Kế hoạch bài dạy cần duyệt 

* Xem tệp kế hoạch bài dạy:

- Thầy/Cô chọn "Xem tệp và duyệt kế hoạch bài dạy".

* Duyệt kế hoạch bài dạy:

- Tại đây, Thầy/Cô có thể xem toàn bộ kế hoạch bài dạy; lựa chọn lý do phê duyệt; giải thích lý do "Phê duyệt" hoặc "Không phê duyệt" và chọn ‘’ Phê duyệt’’ hoặc ‘’ Không phê duyệt’’

Sau khi chọn Phê duyệt, hệ thống yêu cầu ký số, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản chữ ký số để tiến hành xem và phê duyệt KHBD.


- Sau đó, Thầy/Cô sử dụng điện thoại, truy cập vào ứng dụng VNPT SmartCA để ký duyệt.

Bước 3: Ký duyệt kế hoạch bài dạy


- Trên điện thoại, ứng dụng VNPT SmartCA sẽ gửi thông báo đến điện thoại của Thầy/Cô.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản trên ứng dụng VNPT SmartCA.


- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động đi đến màn ký duyệt.
- Thầy/Cô chọn ‘’ Ký số’’.


- Chọn ‘’ Đóng’’ để kết thúc quá trình ký duyệt trên VNPT SmartCA.


- Sau khi ký duyệt hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo chuyển thành công trạng thái của KHBD.Chúc Thầy/Cô thành công!