Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Trưởng bộ môn duyệt Kế hoạch giáo dục của Giáo viên bộ môn

Để duyệt Kế hoạch giáo dục của Giáo viên bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website haiphong.edu.vn.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn "Quản lý giáo dục" , chọn "Quản lý chuyên môn".

- Tại mục "Dành cho Giáo viên"  Thầy/ Cô chọn "2 Quản lý cấp trường duyệt các kế hoạch".

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Xem Kế hoạch giáo dục:

- Tại chức năng trưởng bộ môn Thầy/ Cô chọn ‘’ Duyệt Kế hoạch giáo dục".

- Thầy/Cô lựa chọn tên giáo viên, trạng thái "Chờ duyệt’’ để duyệt Kế hoạch giáo dục.

* Xem tệp kế hoạch bài dạy:

- Thầy/Cô chọn "Xem tệp và duyệt kế hoạch bài dạy’’.

Bước 3: Duyệt kế hoạch giáo dục:

- Tại đây, Thầy/Cô có thể xem toàn bộ kế hoạch giáo dục; lựa chọn lý do phê duyệt; giải thích lý do "Phê duyệt’’ hoặc "Không phê duyệt’’ và chọn "Phê duyệt’’ hoặc "Không phê duyệt’’.

- Sau khi chọn Phê duyệt, hệ thống yêu cầu ký số, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản chữ ký số để tiến hành xem và phê duyệt KHBD.

- Sau đó, Thầy/Cô sử dụng điện thoại, truy cập vào ứng dụng VNPT SmartCA để ký duyệt.

Thầy/Cô đăng nhập tài khoản trên ứng dụng VNPT SmartCA.

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động đi đến màn ký duyệt.
- Thầy/Cô chọn ‘’ Ký số’’.

- Chọn ‘’ Đóng’’ để kết thúc quá trình ký duyệt trên VNPT SmartCA.

- Sau khi ký duyệt hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo chuyển thành công trạng thái của Kế hoạch giáo dục.

- Thầy/cô có thể lọc trạng thái "Đã duyệt" để xem kế hoạch giáo dục đã được duyệt. 

Chúc Thầy/cô thành công!