Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn giáo viên bộ môn nộp Kế hoạch giáo dục

 

Để nộp Kế hoạch giáo dục của Giáo viên bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website haiphong.edu.vn.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn "Quản lý giáo dục" , chọn "Quản lý chuyên môn".

- Tại mục "Dành cho Giáo viên"  Thầy/ Cô chọn "1. Giáo viên nộp và xem các kế hoạch".

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Tải lên Kế hoạch giáo dục

- Tại chức năng Giáo viên Bộ môn, Thầy/ Cô chọn "Nộp Kế hoạch giáo dục của Giáo viên"

- Thầy/cô chọn "Cập nhật file KHGD" và tải file lên. 

Sau khi tải lên KHGD, thầy/cô dùng các phím tắt để sử dụng các chức năng:

- Xem thông tin chi tiết

- Tải về tệp kế hoạch giáo dục đính kèm

- Cập nhật file kế hoạch giáo dục

- Yêu cầu duyệt

- Danh sách phân phối chương trình

Bước 3: Nộp kế hoạch giáo dục

- Thầy/cô chọn "Yêu cầu duyệt"

-  Sau khi chọn "Yêu cầu duyệt", hệ thống yêu cầu ký số, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản chữ ký số để tiến hành xem và ký nộp kế hoạch giáo dục.

Thầy/Cô sử dụng điện thoại, truy cập vào ứng dụng VNPT SmartCA để ký duyệt.

Bước 4: Ký nộp kế hoạch giáo dục

- Trên điện thoại, ứng dụng VNPT SmartCA sẽ gửi thông báo đến điện thoại của Thầy/Cô.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản trên ứng dụng VNPT SmartCA.

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động đi đến màn ký duyệt.
- Thầy/Cô chọn ‘’ Ký số’’.

- Chọn ‘’ Đóng’’ để kết thúc quá trình ký duyệt trên VNPT SmartCA.

- Sau khi ký duyệt hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo chuyển thành công trạng thái của Kế hoạch giáo dục.

Chúc Thầy/Cô thành công!