Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Giáo viên bộ môn nộp Kế hoạch bài dạy (Giáo án)

Để nộp Kế hoạch bài dạy của Giáo viên bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website haiphong.edu.vn.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn "Quản lý giáo dục" , chọn "Quản lý chuyên môn".

- Tại mục "Dành cho Giáo viên"  Thầy/ Cô chọn "1 Giáo viên nộp và xem các kế hoạch".

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Tải lên Kế hoạch bài dạy

- Tại chức năng Giáo viên Bộ môn, Thầy/ Cô chọn "Nộp Kế hoạch bài dạy (Giáo án)"

LƯU Ý:  Có 2 cách cập nhật kế hoạch bài dạy:
- Cập nhật thủ công

- Cập nhật hàng loạt

a, Cách 1: Cập nhật thủ công

- Thầy/cô "cập nhật kế hoạch bài dạy" và chọn "Tệp kế hoạch bài dạy", "Tệp đính kèm" (nếu có) sau đó chọn "Lưu".

Khi thầy/cô muốn upload video là tệp đính kèm, thầy cô chú ý upload video lên youtube hoặc driver cá nhân và copy link vào tệp kế hoạch bài dạy rồi tải lên như bình thường.

- Lúc này, thầy/cô có thể xem "Ngày tạo" và "Xem tệp kế hoạch bài dạy đính kèm", "Tải về tệp kế hoạch bài dạy đính kèm". 

b, Cách 2: Cập nhật hàng loạt.

- Thầy/cô chọn "Cập nhật kế hoạch bài dạy hàng loạt"

- Thầy cô tải lên "Tệp kế hoạch bài dạy", "Tệp đính kèm" (nếu có), tích chọn tất cả bài dạy và "Lưu"

- Hệ thống thông báo "Cập nhật kế hoạch bài dạy thành công" và sẽ hiển thị tất cả các bài dạy đều đã cập nhật file kế hoạch bài dạy.

Bước 3: Nộp Kế hoạch bài dạy

- Thầy/cô chọn "Yêu cầu duyệt"

-  Sau khi chọn "Yêu cầu duyệt", hệ thống yêu cầu ký số, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản chữ ký số để tiến hành xem và ký nộp kế hoạch bài dạy. 

Thầy/Cô sử dụng điện thoại, truy cập vào ứng dụng VNPT SmartCA để ký duyệt.

Bước 4: Ký nộp kế hoạch bài dạy

- Trên điện thoại, ứng dụng VNPT SmartCA sẽ gửi thông báo đến điện thoại của Thầy/Cô.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản trên ứng dụng VNPT SmartCA.

- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động đi đến màn ký duyệt.
- Thầy/Cô chọn ‘’ Ký số’’.

- Chọn ‘’ Đóng’’ để kết thúc quá trình ký duyệt trên VNPT SmartCA.

- Sau khi ký duyệt hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo chuyển thành công trạng thái của Kế hoạch bài dạy và trạng thái lúc này là "Chờ duyệt". 

Chúc Thầy/Cô thành công!