Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Ban giám hiệu đồng ý thu hồi kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Để đồng ý thu hồi kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào website: haiphong.edu.vn

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn "QUẢN LÝ GIÁO DỤC", chọn "QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN"

QLCM_1

- Tại mục "Dành cho các cấp quản lý", Thầy/Cô chọn "Quản lý cấp trường duyệt các kế hoạch"

QLCM_2

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống và chọn "Đăng nhập"

QLCM_3

Bước 2: Đồng ý thu hồi Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn:

- Thầy/Cô chọn chức năng "Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn (Duyệt kế hoạch)"

QLCM_4

- Thầy/Cô chọn bộ lọc, tìm trạng thái '' Xin thu hồi duyệt''.

- Tại đây, Thầy/Cô sẽ thấy kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn xin thu hồi duyệt.

- Sau đó, Thầy/Cô chọn biểu tượng '' Thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn '' Đồng ý''

- Sau khi xác nhận thu hồi duyệt KHGD của Tổ chuyên môn, hệ thống sẽ thông báo '' Chuyển trạng thái thành công!''

Chúc Thầy/Cô thành công!