Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh lưu đề kiểm tra trên Ôn luyện

 


Để lưu đề kiểm tra trên ôn luyện, em thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình. Nếu chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản theo hướng dẫn SAU.

Bước 2: Tại trang chủ chọn vào mục trường học.


Bước 3: Chọn mục Bài tập và chọn lớp bộ môn mà em muốn lưu bài tập.

Bước 4: Chọn vào tên bài tập mà em muốn lưu.

Bước 5: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P  để lưu lại bài làm.

Bước 6: Chọn dạng file lưu dưới dạng PDF

Hệ thống sẽ lưu file bài tập dưới dạng PDF, em cần chọn thư mục để lưu file bài tập đó.

Chúc em thành công!