1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Nếu em chưa làm xong bài kiểm tra mà đã hết thời gian rồi thì bài đó có được ghi nhận không?

Nếu em chưa làm xong bài kiểm tra mà đã hết thời gian rồi thì bài đó có được ghi nhận không?


Nếu em chưa làm xong bài, hết thời gian, hệ thống sẽ tự kết thúc bài kiểm tra của em và nộp cho giáo viên em nhé. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!