Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên tạo bộ đề từ ngân hàng câu hỏi

Để tạo bộ đề từ ngân hàng câu hỏi trên Mobile app Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: 

Chúc thầy/cô thành công!