Hướng dẫn giáo viên sử dụng app mobile Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn sử dụng Mobile app
  2. Hướng dẫn giáo viên sử dụng app mobile Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên xóa bộ đề chưa giao

Để xóa bộ đề chưa giao trên Mobile app Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: 

 

Chúc thầy/cô thành công!