Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên thêm bộ đề từ bộ đề có sẵn

Để thêm bộ đề từ bộ đề có sẵn trên Mobile app Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: 

 

Chúc thầy/cô thành công!