Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh

 

Để  giao nhiệm vụ cho học sinh trên Mobile app Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc thầy/cô thành công!