Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên giao lại, gia hạn thời gian cho bộ đề đã giao

Để giao lại, gia hạn thời gian cho bộ đề đã giao trên Mobile app Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: 

Chúc thầy/cô thành công!