Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên giao lại bài tập sau khi học sinh đã nộp bài

Để giao lại bài tập cho học sinh sau khi đã nộp bài trên Mobile app Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: 

Chúc thầy/cô thành công!