Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên chấm bài file PDF

Để chấm bài file trên Mobile app Onluyen.vn, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: 

Chúc thầy/cô thành công!