1. Các vấn đề kỹ thuật

Làm thế nào để chuyển từ file Word sang PDF?

Làm thế nào để chuyển từ file Word sang PDF?


Để chuyển đổi file từ Word sang PDF giáo viên vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở file Word cần chuyển và chọn vào File -> chọn Save As

Bước 2: Chọn nơi lưu và định dạng file PDF được chuyển đổi 

File name: Tên file PDF Thầy/Cô muốn đặt sau khi chuyển thành công. Nếu không mặc định tên file PDF đó sẽ trùng với file gốc.
Save as type: Thầy/Cô vui lòng chọn đúng định dạng là PDF như hình ảnh phía trên.

Bước 3: Tiến hành chuyển đổi bằng cách ấn Save


Chúc Thầy/Cô thành công!
Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề từ file PDF tại Đây.