Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thí sinh làm bài thi thử Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8 năm 2022

Để tham gia làm bài thi thử Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8 năm 2022, thí sinh xem hướng dẫn sau đây: