Dành cho học sinh
  1. Dành cho học sinh

Hướng dẫn thí sinh làm bài thi thử Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8 năm 2022

Để tham gia làm bài thi thử Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8 năm 2022, thí sinh xem hướng dẫn sau đây: