Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thí sinh đạt giải AMC/Bebras sử dụng học bổng Tiếng Anh IELTS từ EDMICRO IELTS

Để sử dụng học bổng tiếng Anh, thí sinh vui lòng theo dõi video dưới đây để dùng theo phiên bản app: 

 

Để sử dụng trên trình duyệt web, thí sinh vui lòng theo dõi video và hướng dẫn dưới đây:

 

I. ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Truy cập theo đường link: https://ielts-app.onluyen.vn/login

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu do BTC cấp

Bước 3: Chọn Đăng nhập.

Screenshot_1II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 

Trên thanh công cụ, học sinh chọn "Phát âm tiếng Anh"

Học sinh chọn "Bắt đầu học" để xem các video/lý thuyết bài giảng.

Tại mục "Learn", hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các quy tắc và lưu ý khi phát âm.

Học sinh chọn chủ đề bài học, sau đó chọn đơn vị kiến thức muốn học.

Chúc các em thành công!