Các kỳ thi Quốc tế
  1. Các kỳ thi Quốc tế

Hướng dẫn thí sinh đạt giải AMC/Bebras sử dụng học bổng Ôn luyện

Các tài khoản do BTC cấp ra cho thí sinh đã được tích hợp chương trình học phù hợp theo khối lớp của các em. Các em lưu ý chọn đúng khối học của mình để sử dụng được chương trình học bổng tương ứng.

A. PHIÊN BẢN CŨ

I. ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Truy cập theo đường link: App.onluyen.vn 

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu do BTC cấp.

Bước 3: Chọn Đăng nhập

II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 

Tại trang chủ, học sinh chọn "Tự học" để bắt đầu học:

- Bài giảng: Hệ thống cung cấp video/lý thuyết bài giảng theo chương trình phổ thông. 

Lưu ý: Với chương trình Tiểu học sẽ học chương trình tiếng anh Grammar Go.

- Tự luyện: Hệ thống cung cấp các bài tập tự luyện theo các đơn vị kiến thức, theo từng môn học. 

- Kiểm tra: Hệ thống cung cấp các bài kiểm tra tương ứng theo các khối lớp. 

- Khám phá: Học sinh khám phá các video học tập miễn phí theo môn/chủ đề. 

- Thi thử: Học sinh tham gia các kỳ thi thử theo từng thời điểm do Onluyen tổ chức.

- Đánh dấu: Đây là nơi học sinh xem các phần kiến thức đã đánh dấu khi làm bài tập tự luyện. 

- Phòng thí nghiệm: Học sinh xem các video thí nghiệm các môn Khoa học tự nhiên

1. BÀI GIẢNG

Học sinh chọn "Bài giảng", sau đó chọn Môn học.

Học sinh chọn chủ đề bài học, sau đó chọn đơn vị kiến thức muốn học. 

2. TỰ LUYỆN

Học sinh chọn "Tự luyện", sau đó chọn Môn học.

Sau đó, chọn Chủ đề bài học. 

Học sinh ấn chọn đơn vị kiến thức, chọn "Bắt đầu" để làm bài tập.  

Học sinh click "Đánh dấu" để lưu kiến thức cần ghi nhớ.

3. KIỂM TRA

Học sinh chọn "Kiểm tra", sau đó chọn Môn học.

Học sinh chọn loại bộ đề muốn làm. 

4. KHÁM PHÁ

Học sinh chọn "Khám phá" để tham khảo các video học tập.

5. THI THỬ

Học sinh chọn "Thi thử" và chọn các kỳ thi thử còn thời hạn.

6. ĐÁNH DẤU.

Học sinh có thể xem lại các câu đã đánh dấu ở mục " Tự học"

7.PHÒNG THÍ NGHIỆM

Học sinh có thể tham gia thực hành các thí nghiệm ảo của các môn tự nhiên " Toán, Vật Lý,Hóa học, sinh học".

 

B. PHIÊN BẢN MỚI

I. ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Truy cập theo đường link: App.onluyen.vn 

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu do BTC cấp.

Bước 3: Chọn Đăng nhập

Bước 4. Chọn mục " Trải nghiệm phiên bản mới".

Hệ thống chuyển qua đường link : app-v3.onluyen.vn

II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 

Tại trang chủ phiên bản mới, học sinh chọn "Tự học" để bắt đầu học:

- Bài giảng: Hệ thống cung cấp video/lý thuyết bài giảng theo chương trình phổ thông. 

Lưu ý: Với chương trình Tiểu học sẽ học chương trình tiếng anh Grammar Go.

- Tự luyện: Hệ thống cung cấp các bài tập tự luyện theo các đơn vị kiến thức, theo từng môn học. 

- Kiểm tra: Hệ thống cung cấp các bài kiểm tra tương ứng theo các khối lớp. 

- Bài giảng: Hệ thống cung cấp các bài giảng dưới dạng " Lý thuyết" hoặc "video" 

- Thi thử: Học sinh tham gia các kỳ thi thử theo từng thời điểm do Onluyen tổ chức.

1. TỰ LUYỆN

Học sinh chọn "Tự luyện", sau đó chọn Môn học.

Sau đó, chọn " Bộ sách", chọn " Chủ đề bài học"

Học sinh ấn chọn đơn vị kiến thức, chọn "Bắt đầu" để làm bài tập.  

Học sinh click "Đánh dấu" để lưu kiến thức cần ghi nhớ.

2. KIỂM TRA

Học sinh chọn " Kiểm tra" sau đó chọn Môn học.

Học sinh chọn Loại bộ đề muốn làm.

3.BÀI GIẢNG

Học sinh chọn " Bài giảng", chọn  Môn học 

Chọn chủ đề để học

4. THI THỬ

Học sinh chọn kỳ thi đang diễn ra

 

Chúc các em học tốt nhé!