Các kỳ thi Quốc tế
  1. Các kỳ thi Quốc tế

Hướng dẫn thí sinh đạt giải AMC/Bebras sử dụng học bổng Ôn luyện

Các tài khoản do BTC cấp ra cho thí sinh đã được tích hợp chương trình học phù hợp theo khối lớp của các em. Các em lưu ý chọn đúng khối học của mình để sử dụng được chương trình học bổng tương ứng.

I. ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Truy cập theo đường link: App.onluyen.vn 

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu do BTC cấp.

Bước 3: Chọn Đăng nhập

II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 

Tại trang chủ, học sinh chọn "Tự học" để bắt đầu học:

- Bài giảng: Hệ thống cung cấp video/lý thuyết bài giảng theo chương trình phổ thông. 

Lưu ý: Với chương trình Tiểu học sẽ học chương trình tiếng anh Grammar Go.

- Tự luyện: Hệ thống cung cấp các bài tập tự luyện theo các đơn vị kiến thức, theo từng môn học. 

- Kiểm tra: Hệ thống cung cấp các bài kiểm tra tương ứng theo các khối lớp. 

- Khám phá: Học sinh khám phá các video học tập miễn phí theo môn/chủ đề. 

- Thi thử: Học sinh tham gia các kỳ thi thử theo từng thời điểm do Onluyen tổ chức.

- Đánh dấu: Đây là nơi học sinh xem các phần kiến thức đã đánh dấu khi làm bài tập tự luyện. 

- Phòng thí nghiệm: Học sinh xem các video thí nghiệm các môn Khoa học tự nhiên

1. BÀI GIẢNG

Học sinh chọn "Bài giảng", sau đó chọn Môn học.

Học sinh chọn chủ đề bài học, sau đó chọn đơn vị kiến thức muốn học. 

2. TỰ LUYỆN

Học sinh chọn "Tự luyện", sau đó chọn Môn học.

Sau đó, chọn Chủ đề bài học. 

Học sinh ấn chọn đơn vị kiến thức, chọn "Bắt đầu" để làm bài tập.  

Học sinh click "Đánh dấu" để lưu kiến thức cần ghi nhớ.

3. KIỂM TRA

Học sinh chọn "Kiểm tra", sau đó chọn Môn học.

Học sinh chọn loại bộ đề muốn làm. 

4. KHÁM PHÁ

Học sinh chọn "Khám phá" để tham khảo các video học tập.

5. THI THỬ

Học sinh chọn "Thi thử" và chọn các kỳ thi thử còn thời hạn.

III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH LUYỆN THI IELTS (Đối với Học sinh THCS/THPT)

Tại trang chủ, học sinh chọn "Ôn luyện Plus" sau đó chọn "Luyện thi IELTS"

Học sinh chọn nội dung tự luyện phù hợp với nhu cầu:

- Practice: làm bài luyện theo từng kỹ năng

- Mock test: làm bài thi thử IELTS 

1. PRACTICE

Học sinh chọn “Practice

Hệ thống cung cấp đầy đủ các kỹ năng để học sinh thực hành luyện tập bao gồm: Listening, Reading, Writing và Vocabulary, Speaking.

Học sinh chọn một kỹ năng để luyện tập. Các bài luyện tập trong mỗi kỹ năng được chia thành các chủ đề, loại câu hỏi. Học sinh chọn “Start” để bắt đầu luyện tập.

2. MOCK TEST
Trong mục “Mock Test”, hệ thống sẽ đưa ra danh sách các folder bài thi thử IELTS.

Trong mỗi folder là các bài thi, học sinh chọn một bài thi để tham gia thi thử.

Tại các folder bao gồm các kỹ năng trong mỗi bài thi. Học sinh chọn các kỹ năng và bắt đầu làm bài.

Chúc các em học tốt nhé!