Quản lý kỳ thi

Hướng dẫn Quản trị viên nhà trường giám sát kỳ thi

Để giám sát kỳ thi, Quản trị viên nhà trường đăng nhập tại trang school.onluyen.vn và làm theo hướng dẫn trong video dưới đây: 

 

Chúc Thầy/Cô thành công!