Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên phân quyền bộ môn cho giáo viên

Quản trị viên nhà trường có thể phân quyền bộ môn cho giáo viên theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website school.onluyen.vn bằng tài khoản quản trị.

Bước 2: Tại menu "Quản lý trường học" chọn "Quản lý giáo viên".

Bước 3: Với giáo viên cần thêm quyền giảng dạy bộ môn, chọn "Chức năng" và "Chi tiết thông tin tài khoản"

Bước 4: Tích chọn ở cột "Trưởng bộ môn" và "Giáo viên chính" để thêm quyền bộ môn cho giáo viên và chọn "Xác nhận"

Chúc thầy/cô thành công!