Câu hỏi thường gặp với Quản trị viên
  1. Câu hỏi thường gặp
  2. Câu hỏi thường gặp với Quản trị viên

Hướng dẫn Quản trị viên xóa tài khoản học sinh

Với các học sinh đã nghỉ học, chuyển trường, thầy cô có thể thao tác xóa tài khoản học sinh theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị viên tại trang school.onluyen.vn

Bước 2: Chọn "Quản lý trường học" chọn "Quản lý học sinh"

Bước 3: Tìm kiếm học sinh cần xóa và chọn biểu tượng "Xóa"

Hệ thống báo xóa tài khoản thành công. 

Chúc Thầy/cô thành công!