Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh sử dụng "Tài liệu học tập" được giao trên hệ thống Onluyen.vn

Để sử dụng "Tài liệu học tập" được giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập tài khoản được nhà trường cấp trên website App.onluyen.vn

Bước 2: Tại mục "Trường học", học sinh truy cập mục "Tài liệu học tập". Học sinh chọn các lớp hiển thị tài liệu được giao

Bước 3: Học sinh chọn "Tải về" để xem các tài liệu được giao.

Chúc các em thành công!