Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh sử dụng "Tài liệu học tập" được giao trên hệ thống Onluyen.vn

Để sử dụng "Tài liệu học tập" được giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập tài khoản được nhà trường cấp trên website app.onluyen.vn

Bước 2: Tại mục "Trường học", học sinh truy cập mục "Tài liệu học tập". Học sinh chọn các lớp hiển thị tài liệu được giao

Bước 3: Tải về / Xem tài liệu 

Tại các lớp được giao tài liệu, hệ thống hiển thị loại tài liệu được giao theo file hoặc theo link. Với tài liệu dạng file, học sinh chọn "Tải về". 
Với tài liệu dạng link, học sinh chọn "Xem". 

Chúc các em thành công!