Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm bài tập đề PDF Giáo viên giao

Để làm bài tập đề PDF giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập tài khoản được nhà trường cấp trên website app.onluyen.vn

Bước 2: Học sinh lựa chọn bài tập Giáo viên giao

Bước 3: Học sinh ấn "Bắt đầu" để làm bài

Bước 4: Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Học sinh click vào từng câu hỏi và chọn đáp án tương ứng với câu hỏi đó.

Đối với câu hỏi tự luận: Học sinh click vào câu hỏi và chọn trả lời bằng cách "Trả lời bằng ảnh" (Học sinh sẽ tải hình ảnh) hoặc "Nhập câu trả lời" (Học sinh trả lời vào ô bên dưới). Sau đó ấn "Trả lời"

Bước 5: Sau khi làm xong, học sinh ấn "Nộp bài" để hoàn thành bài tập

Chúc các em học tập tốt!