Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm bài tập dạng shared files giáo viên giao

Để làm bài tập dạng shared file giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập tài khoản được nhà trường cấp trên website app.onluyen.vn

Bước 2: Học sinh lựa chọn bài tập Giáo viên giao

Bước 3: Học sinh ấn "Bắt đầu" để làm bài

Bước 4: Học sinh kích vào "file đính kèm mô tả" để xem đề bài

Bước 5: Để nộp bài, học sinh kích vào biểu tượng màu xanh bên dưới

Bước 6: Học sinh chọn một trong các hình thức nộp bài sau

Bước 7: Học sinh ấn "Nộp bài" để hoàn thành bài tập

Chúc các em học tập tốt!