Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
 1. Hướng dẫn dành cho học sinh
 2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm bài tập với đề được giao bằng file PDF

Để làm bài tập được giao bằng đề PDF, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để làm bài tập với đề được giao bằng file PDF, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

 • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Trên thanh công cụ, tại mục “Lớp học số” học sinh chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Học sinh làm bài tập được giao

 • Học sinh chọn môn học cần làm bài tập

 • Chọn bài tập được giao 

 • Chọn “Bắt đầu” để tiến hành làm bài tập

 • Tại mục “Phiếu trả lời”, học sinh chọn câu hỏi và chọn đáp án cho từng câu trắc nghiệm.

 • Học sinh gõ câu trả lời hoặc đính kèm tệp ảnh đối với câu hỏi tự luận..

 • Học sinh chọn “Trả lời” để lưu thông tin câu trả lời trước khi chuyển câu hỏi khác

 • Sau khi học sinh hoàn thành bài tập, học sinh bấm “Nộp bài”

 • Học sinh kiểm tra lại thông tin, và chọn “Nộp bài” để kết thúc quá trình.

Chúc các em thành công!