1. Dành cho học sinh

Hướng dẫn học sinh đổi mật khẩu

Để thực hiện đổi mật khẩu cho tài khoản của mình các em thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập website app.onluyen.vn, tại đây đăng nhập tài khoản và mật khẩu ban đầu được cung cấp.

Bước 2: Tại trang chủ chọn menu "Hồ sơ cá nhân

Bước 3: Chọn "Đổi mật khẩu" để thay đổi mật khẩu. 

Bước 4: Nhập các thông tin như ảnh dưới và chọn "Lưu thay đổi" để hoàn tất quá trình.

Chúc các em thành công!