Câu hỏi thường gặp với học sinh
  1. Câu hỏi thường gặp
  2. Câu hỏi thường gặp với học sinh

Hướng dẫn học sinh đổi mật khẩu

Để thực hiện đổi mật khẩu cho tài khoản của mình các em thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập website app.onluyen.vn, tại đây đăng nhập tài khoản và mật khẩu ban đầu được cung cấp.

Bước 2: Tại trang chủ chọn menu "Hồ sơ cá nhân

Bước 3: Chọn "Đổi mật khẩu" để thay đổi mật khẩu. 

Bước 4: Nhập các thông tin như ảnh dưới và chọn "Lưu thay đổi" để hoàn tất quá trình.

Chúc các em thành công!