Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn Giáo viên xây dựng bài giảng điện tử Scorm

Để xây dựng bài giảng điện tử Scorm, thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 

 

Bước 1: Tại mục "Nội dung", thầy/cô chọn "Thêm bài".

Bước 2: Thầy/cô nhập tên bài, chọn loại bài giảng dạng SCORM. Sau đó, chọn "Cập nhật".

Bước 3: Thầy/cô chọn "tải lên bài giảng SCORM" và tải file lên hệ thống.

Thầy/cô tham khảo tệp bài giảng mẫu đã được tạo sẵn tại ĐÂY

- Hệ thống hiển thị tạo bài giảng thành công.

Chúc thầy/cô thành công!